1. js金沙登入网址118
 2. 新闻与活动
 3. 展会

展会

展会

Asia Pacific
日期 地区 显示标题 展台
2021年05月09日- 2021年05月11日 China HeFei
 • Central China International Equipment Manufacturing Exposition
H007
2021年05月18日- 2021年05月20日 China Changzhou
 • The 9th Changzhou International Industrial Equipment Exposition
A1, F102
2021年05月18日- 2021年05月21日 China Ningbo
 • JM 2021 Ningbo Machine Tool Show
H5, B36
2021年05月25日- 2021年05月27日 China Changzhou
 • LET-a CeMat Asia event 2021
11.1-E19
2021年05月26日- 2021年05月29日 Korea Busan
 • BUTECH 2021
TBA
2021年05月27日- 2021年05月30日 China Chongqing
 • The 22th Exhibition of LIJia International Industrial Automation & Robots 2021
S6, 6304
2021年06月16日- 2021年06月18日 China Shanghai
 • Shanghai LogiMAT 2021
N3 Hall-A30
2021年06月16日- 2021年06月19日 Thailand Bangkok
 • Propak Asia 2021
AW29
2021年06月24日- 2021年06月25日 China Beijing
 • Vision China BEIJING 2021
TBA
2021年06月23日- 2021年06月26日 Thailand Bangkok
 • Intermold 2021
1F09
2021年06月23日- 2021年06月26日 Taiwan Taipei
 • TAIPEI PACK 2021
TBA
2021年06月29日- 2021年07月01日 China ShenZhen
 • Integrated Automation,Motion & Drives Shenzhen 2021
11-B102
2021年06月29日- 2021年07月02日 China ShenZhen
 • DIE & MOULD CHINA 2021
3-H336
2021年07月07日- 2021年07月09日 Korea Ilsan
 • NANO KOREA 2021
TBA
2021年07月07日- 2021年07月10日 China Shanghai
 • Shanghai Automotive Manufacturing Technology & Materials Show 2021
E1-J10
2021年07月15日- 2021年07月17日 China Chengdu
 • CCWPE 2021
H4, A072
2021年07月15日- 2021年07月19日 Taiwan Taichung
 • Taichung Industrial Automation Exhibition 2021
TBA
2021年07月18日- 2021年07月22日 China Qingdao
 • The 23rd China(Qingdao) International Industrial Automation Technology And Equipment Exhibition
B3-D37
2021年07月22日- 2021年07月25日 Taiwan Taipei
 • 2021 BIO Asia-Taiwan
TBA
2021年07月28日- 2021年07月30日 Korea Seoul
 • SMT/PCB&NEPCON KOREA 2021
TBA
2021年07月28日- 2021年07月30日 China ShenZhen
 • Semiexpo Shenzhen 2021
Hall 1, 1B037
America
日期 地区 显示标题 展台
Europe
日期 地区 显示标题 展台

技术电子新闻

了解传感器、视觉系统、测量仪器、激光刻印机以及显微系统的最新动态。

XML 地图 | Sitemap 地图